تونیک آستین کوتاه کد 8005

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز عرض سینه دور سینه عرض باسن دور باسن پایین لباس دور لباس قد لباس دور بازو
L
49
98
55
110
60
120
89
۳۴(تا ۴۸ کش می آید)
XL
50
100
55
110
60
120
89
36(تا 50 کش می آید)
XXL
54
108
58
126
62
124
88
36(تا 50 کش می آید)
XXXL
58(تا 75 کش می آید)
116(تا 150 کش می آید)
61
122
67
134
88
40(تا 58 کش می آید)

تونیک آستین کوتاه کد 8005

۲۰۰,۰۰۰ تومان

صاف
تونیک آستین کوتاه کد 8005
سایز من چنده؟