تونیک آستین کوتاه 8002

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز عرض سینه دور سینه عرض باسن دور باسن پایین لباس دور لباس قد آستین قد تونیک دور بازو بازی یقه سر شانه
L
49
98
55
110
60
120
20
89
۳۴ (تا ۴۸ کش می آید)
11
8
XL
50
100
55
110
60
120
20
89
36 (تا 50 کش می آید)
11
8
XXL
54
108
58
126
62
124
20
88
36 (تا 55 کش می آید)
12
10
XXXL
58 (تا 75 کش می آید)
116 (تا 150 کش می آید)
61
122
67
134
21
88
40 (تا 58 کش می آید)
12
10

تونیک آستین کوتاه 8002

۲۰۰,۰۰۰ تومان

صاف
تونیک آستین کوتاه 8002
سایز من چنده؟