تیشرت تک طرح آدمک

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز دورسینه قد تیشرت
M
84
60
L
95
60
XXXL
122
70