تیشرت و شلوارک برمودا کد 7020

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز دور سینه پایین لباس قد تیشرت دور باسن قد شلوارک کمر شلوارک بدون کشش فاق
L
۸۱
۹۱
69
108
70
56
25

تیشرت و شلوارک برمودا کد 7020

۲۲۰,۰۰۰ تومان

صاف
تیشرت و شلوارک برمودا کد 7020
سایز من چنده؟