پیراهن آستین بلند و شلوار طرح موتور

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز دور سینه
XL
100,102
XXL
110,122

پیراهن آستین بلند و شلوار طرح موتور

۱۹۵,۰۰۰ تومان

صاف
پیراهن آستین بلند و شلوار طرح موتور
سایز من چنده؟