پیراهن آستین حلقه ای کد 2173

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز دور سینه دور باسن قد
L
90,92
100,104
105
XL
100,102
112(تا 140 کش می آید)
105
XXL
104
116
100,107
XXXL
120
124
108

پیراهن آستین حلقه ای کد 2173

۱۸۰,۰۰۰ تومان

صاف
پیراهن آستین حلقه ای کد 2173
سایز من چنده؟